श्रीमदभगवदगीता - आडियो


श्रीश्रीश्री त्रिदंडि चिन्नश्रीमन्नारायण रामानुज जीयर स्वामीजी की दिव्य वाणी से

 •   Select all
 •  पूर्व प्रार्थन
 •  अध्याय 1 - अर्जुन विषादयोग
 •  अध्याय 2 - सांख्ययोग
 •  अध्याय 3 - कर्मयोग
 •  अध्याय 4 - ज्ञानयोग
 •  अध्याय 5 - कर्मसन्न्यासयोग
 •  अध्याय 6 - आत्मसंयमयोग
 •  अध्याय 7 - ज्ञानविज्ञानयोग
 •  अध्याय 8 - अक्षरपरब्रह्मयोग
 •  अध्याय 9 - राजविद्याराजगुह्ययोग
 •  अध्याय 10 - विभूतिविस्तरयोग
 •  अध्याय 11 - विश्वरूपसंदर्शनयोग
 •  अध्याय 12 - भक्तियोग
 •  अध्याय 13 - क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोग
 •  अध्याय 14 - गुणत्रयविभागयोग
 •  अध्याय 15 - पुरुषोत्तम प्राप्तियोग
 •  अध्याय 16 - दैवासुरसंपद्विभागयोग
 •  अध्याय 17 - श्रद्धात्रयविभागयोग
 •  अध्याय 18 - मोक्षसन्न्यासयोग
 •  उत्तर प्रार्थन