జన్మ నక్షత్రము - శ్లోకము


జన్మ నక్షత్రము:
 అశ్వని
 భరణి
 కృత్తిక
 రోహిణి
 మృగశిర
 ఆరుద్ర
 పునర్వసు
 పుష్యమి
 ఆశ్లేష
 మఖ
 పుబ్బ
 ఉత్తర
 హస్త
 చిత్త
 స్వాతి
 విశాఖ
 అనూరాధ
 జ్యేష్ఠ
 మూల
 పూర్వాషాఢ
 ఉత్తరాషాఢ
 శ్రవణం
 ధనిష్ఠ
 శతభిషం
 పూర్వాభాద్ర
 ఉత్రరాభాద్ర
 రేవతి
   పాదము: