Thiruppa:vai - Audio

Recitation by

H.H.Tridandi Chinna Srimannarayana Ramanuja Jeeyar Swamiji

 •   Select all
 •  Pa:suram 1 - ma:rgalith thingal
 •  Pa:suram 2 - vayyaththu va:l vi:rga:l
 •  Pa:suram 3 - o:ngi ulagalanda
 •  Pa:suram 4 - a:zhi malai kanna:
 •  Pa:suram 5 - ma:yanai mannu
 •  Pa:suram 6 - pullum silambina ka:n
 •  Pa:suram 7 - ki:su ki:senru engum
 •  Pa:suram 8 - ki:zh va:nam
 •  Pa:suram 9 - thu:mani ma:dathth
 •  Pa:suram 10 - no:ththuch chuvarkkam
 •  Pa:suram 11 - kattrukkaravai
 •  Pa:suram 12 - kanaiththilam kaththerumai
 •  Pa:suram 13 - pullinva:y
 •  Pa:suram 14 - ungal puzhaikkadai
 •  Pa:suram 15 - elle: !  ilamkiliye:!
 •  Pa:suram 16 - na:yagana:y
 •  Pa:suram 17 - ambarame:! thanni:re:!
 •  Pa:suram 18 - undu madagaliththan
 •  Pa:suram 19 - kuththu vilakke:riyak
 •  Pa:suram 20 - muppaththu mu:var
 •  Pa:suram 21 - e:ththa kalangal
 •  Pa:suram 22 - angan ma: jna:nalaththarasar
 •  Pa:suram 23 - ma:ri malai muzhanjil
 •  Pa:suram 24 - anrivvulam
 •  Pa:suram 25 - oruththi magana:y
 •  Pa:suram 26 - ma:le: ! mani vanna:!
 •  Pa:suram 27 - ku:da:rai vellumsi:r
 •  Pa:suram 28 - karavaigal
 •  Pa:suram 29 - siththum siruka:le:
 •  Pa:suram 30 - vangakkadal