Thiruppa:vai

(Pa:suram No.3)

Recitation by

H.H.Tridandi Chinna Srimannarayana Ramanuja Jeeyar Swamiji

   Click to Play the Paasura       
o:ngi ulagalanda uththaman pe:rpa:di
na:ngal nampa:vaikku ccha:tti ni:ra:dina:l
thi:nginri na:della:m thingal mumma:rip peydu
o:nguperum sennelu:du kayalugala
pu:nguvalaip po:dil porivandu kanpaduppa
the:nga:de: pukkirundu si:rthamulai paththi va:nga
kudam niraikkum vallal perum pasukkal
ni:nga:da selvam niraindu e:lo:remba:va:i