తిరుప్పావై - 4వ పాశురము

శ్రీశ్రీశ్రీ త్రిదండి చిన్నశ్రీమన్నారాయణ రామానుజ జీయరుస్వామి వారి
అనువాద వ్యాఖ్యానము మరియు దివ్యవాణితో

తిరుప్పావై

  • పరిచయం
  • పాశురాలు
  • ఆడియో Audio
4    Click to Play the Paasura       
ఆழி మழை క్కణ్ణా! ఒన్ఱు నీ కైకరవేల్,
ఆழிయుళ్ పుక్కు ముకన్దుకొ డార్త్తేఱి
ఊழிముతల్వ నురువమ్పోల్ మెయ్ కఱుత్తు
పాழிయన్దోళుడై ప్పఱ్పనాబన్ కైయిల్,
ఆழிపోల్ మిన్ని వలమ్బురిపోల్ నిన్ఱతిర్‌న్దు,
తాழாదే శార్‌ఙ్గ ముదైత్త శరమழைపోల్,
వాழవులకినిల్ పెయ్‌దిడాయ్, నాంగళుమ్
మార్‌కழி నీరాడ మకిழ்న్దేలో రేమ్బావాయ్